Pratite nas:

74 milijuna kuna viška u proračunu Grada Rovinja nagriza inflacija

Vijećnici SDP Rovinj

Klub vijećnika SDP-a je glasao protiv točaka o proračunu

Dana 26.10.2022. godine održana je 5/2022. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno na kojoj je bilo 26 točaka dnevnog reda.

Najbitnije točke na ovoj sjednici su svakako bile:

  • Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i
  • Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu,

 

Klub vijećnika SDP-a je glasao protiv ovih dviju točaka.

S obzirom da su informacije koje sa sjednica Gradskog vijeća Rovinja-Rovigno idu u javnost vrlo šture te se uglavnom svode na spominjanje da je sjednica održana i eventualno neke točke dnevnog reda, a za naprijed navedene točke samo da su na sjednici prihvaćene.

S obzirom da su Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i njegove izmjene najvažniji dokumenti za svaku jedinicu lokalne samouprave koji se u toku godine donose na njenom predstavničkom tijelu, smatramo potrebnim da našim sugrađanima pojasnimo razloge našeg glasovanja protiv ovih točaka.

Proračun Grada Rovinja za 2022. godinu (uključujući prve izmjene i dopune donijete

krajem svibnja) imao je planirane prihode i primitke u iznosu od 170.300.280 kuna, 

kada dodamo 74.324.027 kuna prenijetih iz ranijih godina imamo 244.624.248 kuna. Rashodi i izdaci su u prvom polugodištu izvršeni sa svega 73.066.306 kuna ili oko 30%.

Kapitalni projekti odnosno rashodi za kapitalnu izgradnju i nabavku nefinancijske imovine planirani su oko 90.000.000 kuna, realizirani su sa svega 8,81%. 

Ovim  Drugim izmjena i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu Planirano je daljnje povećanje prihoda, tako da Grad sada ima na raspolaganju gotovo 280.000.000 kuna, od kojih je preko 110.000.000 kuna planirano za izgradnju kapitalnih objekata i nabavku nefinancijske imovine, koji radi nepripremljenosti projekata kasne u realizaciji.

Navesti ćemo samo neke od kapitalnih investicija koje su planirane i za koje su osigurana  sredstva ili veći dio sredstava, a njihova izgradnja  neće biti dovršena, a one značajnije niti započete u ovoj godini. To  obuhvaća rekonstrukciju gradskog trga-Trg M. Tita, izgradnju novog autobusnog kolodvora na Concetti, izgradnju biciklističkih traka, popločenje platoa oko crkve Sv. Eufemije, izgradnju prometnica u poslovnoj zoni Gripole-Spine, proširenje osnovne škole Jure Dobrila i niz drugih programa.

Klub vijećnika SDP-a već godinama  izražava nezadovoljstvo u nadležnim Gradskim odborima i Gradskom vijeću zbog niske stope realizacije kapitalnih i strateških projekata, a namjenska sredstva se ne troše već se prenose iz godine u godinu i sve više povećavaju, tako da sada iznose preko 74.000.000 kuna.

Do ove godine je stopa inflacije bila niska i cijene građenja su rasle sporo, pa novac nije puno

gubio na vrijednosti, ali od ove godine je to bitno promijenjeno kada je veliko povećanje cijena

građevinskih proizvoda i materijala na tržištu, te povećanje cijene rada.