Članovi Gradskog odbora SDP-a Rovinj u mandatnom razdoblju 2017. – 2021.

1. Nijaz Burgić, dr.med. spec. fizijatar, predsjednik

Doktor medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

2. Klaudio Poropat, podpredsjednik

Radno iskustvo stekao u turizmu, trgovini, sportu i na poslovima osiguranja. Aktivni član SDP-a od 1995. godine

3. Petar Radetić, dipl. oec., član

Radni vijek proveo na stručnim i rukovodečim posovima u hotelsko turističkoj djelatnosti i lokalnoj upravi.

4. Mr.sc. Eda Kalčić, član

Poslijediplomski znanstveni studij završila iz područja makroekonomskih znanosti. Radni vijek provela na poslovima turizma, trgovine, kulture i andragoškog obrazovanja.

5. Goran Subotić, prof.kineziologije, član

Privatni obrtnik. Na županijskoj razini obnaša funkciju tajnika županijske organizacije SDP-a Županije Istarske. Član stranke 11 godina.

6. Zoran Bešenić, mag. oec., član

Magistar ekonomije i međunarodnih znanosti. Poduzetnik. Vjerujem u Socijademokraciju baziranu na pravu svakog čovjeka na rad i stvaranje boljeg društva aktivnim sudjelovanjem u njemu

7. Marijana Kauka, mag.prim.educ.i prvostupnica upravnog prava, tajnica

Zaposlena u obrazovanju.

8. Dr. sc. Maria Blažina, član

Doktorirala 2008. godine Znanost o moru na Prirodoslovno matematičkom fakultetu. Radi u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković i bavi se fiziologijom morskih organizama i mikrobnom ekologijom u ekosustavu Jadrana.

9. Denis Brajnović, grafičar, član

Zaposlen u Istragrafici. Predsjednik sindikata, dopredsjednik Radničkog vijeća i član Nadzornog odbora Istragrafike.

Predstavnici u Gradskom vijeću u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. – koalicija “SDP i građani”

 

  • Klaudio Poropat Kajo(SDP)
  • Eda Kalčić (SDP)
  • Riccardo Bosazzi Ricky
  • Nijaz Burgić(SDP)
  • Petar Radetić(SDP) – predsjednik Kluba vjećnika SDP-a
  • Suad Salkić

Arhiva – Članovi GO SDP-a 2013.-2017.