Predstavljanje kanditata za mjesta dogradonačelnice i dogradonačelnika Grada Rovinja 14.04.2017.

objavljeno u: Novosti | 0

Održavajući obećanje dato prilikom objavljivanja kandidature za gradonačelnika, a sukladno odluci Gradskog odbora SDP-a Rovinj, da ćemo na ovim lokalnim izborima sačiniti listu za Gradsko vijeće zajedno s građanima, nestranačkim kandidatima koji će na najbolji mogući način i neopterećeni stranačkom pripadnošću artikulirati potrebe i želje naših sugrađana.
Smatramo da je sudjelovanje naših sugrađana u kreiranju budućnosti i sadašnjosti u našem Gradu, na ovaj način i kroz Mjesne odbore, pravilan put ka demokratizaciji i decentralizaciji političke moći.

Lijevo na slici je Klaudio Poropat / kandidat za gradonačelnika / desno gđa Eda Kalčić / kandidatkinja za dogradonačelnicu i predsjednica GO SDP Rovinj/ u sredini Riccardo Bosazzi /nestranački kandidat za dogradonačelnika/